KWPN bezoek

Vrijdag werden we bezocht door wat mensen van het KWPN.
Doel was om fokker en stamboek wat dichter bij elkaar te brengen in
een informele sfeer.
Diamond ( V. Webster) is lineair gescoord, en er was volop gelegenheid
voor het stellen van vragen.
We hebben advies gevraagd omtrent Valencia ( V. Krack C),
en besloten dat zij in december een IBOP proef gaat afleggen.